CommunityFarming.Online – april 2017

 In CF•O – Het laatste nieuws

Het is alweer enige tijd geleden dat CF•O een update heeft gegeven over het reilen en zeilen van de onderneming. Er is veel gebeurd.

Na een succesvolle eerste communicatie ronde in het laatste kwartaal van 2016 zijn we aan de slag gegaan met de verworven fondsen om te doen wat CF.O beloofd heeft te doen, namelijk beginnen een kennissysteem in te richten voor bodem&gewas, of liever breder, van Bodem tot SamenLeven. Samenleven is breed en diep.

Zo’n kennissysteem staat er niet een-twee-drie … Dus waar begin je?

We zijn natuurlijk gestart met de studie en definitie van het portaal  CommunityFarming.Online vanuit het ICT perspectief. Dit project met HAS hogeschool is begin februari van start gegaan.

Dit project moet een meer gedetailleerde definitie opleveren van het kennis portaal en het moet iets praktisch laten zien op het internet. Iets waar iedereen die iets met groente-tuinieren wil doen ook iets aan heeft.

In de zoektocht naar dit meest effectieve praktische startpunt is het idee ontwikkeld van de ‘’LifeLab©’’. Een LifeLab© is een tuin die wordt geobserveerd met technische hulpmiddelen: met sensoren en een camera.

Heel simpel gezegd komt het erop neer dat je gegevens van bodem, gewas en weer/klimaat continu meet in een tuin en effecten over en weer vastlegt in een database. Welk gewas gedijt op een bepaalde bodem, wat is het effect van dat plantje op diezelfde bodem, onder welke omstandigheden groeit het plantje het best.

Als je zo’n systeem in veel tuinen aanlegt en ze koppelt dan kun je ‘neuraal leren’ op gang brengen. Neuraal leren is niets anders dan ‘proefondervindelijk leren’. Het is zoals mensen leren, alleen heeft een computer een beter geheugen en kun je nog wat analyse software toevoegen.
Dergelijke systemen zijn er al, maar nog niet een die Door, Voor en Van iedereen is … de kennis wordt dus niet gemonopoliseerd.

Het LifeLab© concept is aantrekkelijk, ook vanuit commercieel perspectief. LifeLab© kan relatief snel tot een product gemaakt worden dat over de hele wereld interessant is. LifeLab© moet in de toekomst een product worden dat je in een winkel of online kan kopen.

Voor de praktische ontwikkeling van LifeLab© werkt Cf.•O zeer nauw met Hortus Populus in Bodegraven, een burgerinitiatief om tuinbouw in te richten op enkele hectaren grond waar nu een weiland is.

Hierdoor is CF•O nauw aangesloten bij kennisbehoeften die mensen hebben bij het produceren van lokaal voedsel.