Wat is Hortus Populus?

 In CF•O – Het laatste nieuws

Esther van den Bor

Esther van den Bor: ‘’Hortus Populus is een initiatief van Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk. Als onderdeel van het werken aan een duurzame samenleving.

Lokaal voedsel produceren draagt bij aan het verminderen van voedsel kilometers, gezonder eten, bewustzijn rond voedsel, natuur en biodiversiteit.

Wij voegen daar nadrukkelijk aan toe het sociale aspect dat we in de tuin zichtbaar willen maken, door met mensen samen te werken die “normaal gesproken” buiten de maatschappij terecht komen.

Bovendien proberen we de bestaande geldstromen structureel om te buigen zodat wij als maatschappelijke organisatie betaald worden voor onze maatschappelijke bijdrage.

Als extra educatie-thema, naast het vanzelfsprekend actief doorgeven van kennis over planten, bodem, eten, natuur, vlinders en nog veel meer, voegen wij toe het inrichten van de tuin zonder aansluitingen op riolering en elektriciteitsnet = als autarkische eenheid.

Vanwege de ligging, in het Limespark, zetten we de tuin in het spotlicht van de Romeinse tijd. Achterliggend dragend thema is “van vroeger tot nu”. Vergelijkend, lerend en verbindend. Precies waar dit project van CF.O voor staat. We zijn een living lab waar we aan de slag kunnen gaan.’’

Het samenwerkingsverband tussen Hortus Populus en CommunityFarming•Online gaat om sociale lokale autarkie, een cyclische mini-economie die zich verbindt naar buiten.

CommunityFarming•Online gaat om zinvolle lokale autarkie met betrekking tot lokaal voedsel. LifeLab© gaat om lokale bodem en gewas productiekennis, verbonden aan een regionaal, nationaal en globaal kennis-netwerk. Dit idee is snel uitgebreid naar energie, water management en zo meer.

In eerste instantie richten we ons, in de samenwerking, op het LifeLab© concept waar we Hortus Populus model maken voor het op te bouwen bodem/gewas/klimaat kennissysteem van LifeLab©.

Met LifeLab© wil CF•O een crowdfunding op gang brengen. Gedeeltelijk zal dat geld ook gebruikt worden voor de opbouw van Hortus Populus. We willen van Hortus Populus ons communicatie centrum maken middels een modelontwikkeling.

Team CF•O

converteerbare obligatie CommunityFarming.Online