Waarom investeren in CommunityFarming.Online BV (Fase I)?

Om even de hoofdzaken neer te zetten:

De gevraagde investering (totaal 350,000 Euro in 3 tranches) gaat om een ‘’Kickstarter’’ investering in een commercieel initiatief. In deze fase willen en kunnen we geen ROI-schema projecteren. Investeren in deze fase is dus niet voor iedereen.

Men investeert dus nu in een potentie. Wordt de potentie gerealiseerd, dan zal natuurlijk de ROI veel hoger uitvallen dan bij ‘’nominale’’ investeringen, de beloning voor het vroeg inzetten van kapitaalmiddelen. Daar staat tegenover dat het risico groot is.

Het doel van de service van CommunityFarming.Online is biologische landbouw economisch in te richten, dus concurrerend met niet-biologische landbouw om wereldwijd een conversie naar een meer duurzaam ingerichte landbouw (mede) in te zetten. Volledige conversie naar duurzaamheid zal niet plaatsvinden op basis van ‘’het goede gevoel’’.

De klant van CommunityFarming.Online is iedere middelgrote, kleine en hobbyboer alsmede lokale, regionale en nationale overheden om beleid mee te definiëren.

Het initiatief heeft een maximum-impact doel, deze markt kent geen grenzen, is globaal; op basis van een media strategie (kranten/televisie) en een online/social media platform strategie zal deze impact gezocht worden.

CommunityFarming.Online speelt in op mondiale vraagstukken zoals:

 • Beperkte slagkracht van biologische landbouw in economisch/commerciële termen
 • Verslechtering van bodemkwaliteit wereldwijd als gevolg van niet ecologische (kunstmatige) landbouw
 • Sociaal-demografische gevolgen hiervan in 1ste, 2de en 3de wereld
 • Gevolgen voor stabiliteit van bodems (erosie, afspoelen van de bodemlaag)
 • Terugkoppeling van effecten van erosie naar effecten op klimaatverandering
 • Klimaatverandering en daaruit volgende noodzakelijke wijziging tot landbouwbeleid
 • Landbouw als belangrijkste bron voor zelfbeschikking van rurale gemeenschappen
 • Het voedselvraagstuk als zodanig
 • Een weerwoord tegen ‘’landgrabbing’’ en grote partijen die meer en meer deze markt beheersen en afhankelijkheid aan het creëren is.
 • Toegang tot technologie en innovatie door iedereen.
Maar toch, hoe zie ik hier geld uit terug en wanneer?

Waar wij nu geld voor vragen gaat om een ‘’Kickstarter’’ om een concept te realiseren. Velen vinden het een geweldig goed idee, zien in principe de potentie maar vinden het allemaal nog wat te ‘’conceptueel’’. De enige oplossing is dan het tastbaar te maken.

De eerste fase gaat om het opzetten van een simpele maar doeltreffende concept-omgeving (3 tuinbouw locaties) verbonden aan een basis kennissysteem. Hier zit in deze fase geen operatie aan vast waar geld verdient kan worden. Alhoewel we het ‘’bij product’’ van de conceptomgeving, tuinbouwproducten, wel gaan verkopen. Dit levert een kleine geldstroom op (Dit is echter meer om het concept inzichtelijk te maken dan dat het gaat om verkoop van die tuinbouwproducten).

Het realiseren van de concept-omgeving is op zichzelf niet moeilijk. Het gaat om huidige kennis met huidige technologieën. Het idee is revolutionair, niet per se de onderliggende componenten.

De kernwaarde die CommunityFarming.Online gaat ontwikkelen voor de investeerders is software-IP.

Ná het opzetten van het concept (als gevolg van de huidige gevraagde investering) zal in fase II de software ontwikkeling ter hand worden genomen. Dit zal gedaan worden door een beperkte groep van een product manager, een systeem analist en 3-5 programmeurs. Deze groep kan beperkt blijven daar we de nodige kennis via het online systeem en academische studiegroepen vergaren.

In essentie is CommunityFarming.Online dus een softwarebedrijf.

Er zijn twee ‘’hefboomwerkingen’’ actief in het model dat we hanteren:

 • Voor de R&D roepen wij een community in het leven (de boeren en de onderzoekers). Community waarde creatie is het model van ‘’FaceBook’’ en soortgelijke initiatieven. Activiteiten van de gebruiker leiden tot waarde. Dit vindt men ook terug in de cijfers van omzet per werknemer. Bij klassieke bedrijven (‘’Philips’’) ligt de verhouding rond de 200,000 euro omzet per werknemer, bij FaceBook ligt dat rond 1.200.000 euro per werknemer.
 • De tweede hefboom zit besloten in het businessmodel van softwareontwikkeling als zodanig. Als Unox een nieuwe soep op de markt wil zetten zal daar allereerst via R&D en marketing kosten gemaakt moeten worden, en daarna substantiële kosten ook gedurende het productieproces en distributie van blikken soep. Dit geld voor bijna alle productieprocessen behalve bij het fenomeen software. Hier zijn de kosten voor een zeer groot deel ‘’up front’’, als het er eenmaal is dan kost reproductie en distributie vrijwel niets. De tweede hefboom op Return on Investment is dus de schaalbaarheid.

Succesvolle software startups zien dan ook vaak hun piek in asset-per-share verhouding lang voordat ze winstgevend worden vanwege de hoge winstpotentie als kosten eenmaal gemaakt zijn.

Hoeveel tijd hebben we het hierover? Wat er gebouwd moet worden is een werkend softwarebedrijf dat een product maakt en er moet potentie en groei worden aangetoond. De periode waar dit bewerkstelligd kan worden is 3 jaar. Niet dat dit nu direct het plan is, maar een veel toegepaste strategie bij software startups is om gezien te worden en om opgekocht te worden door grote partijen. Omgekeerd is dit ook een strategie van grote softwarebedrijven: opkopen van interessante en innoverende technologiebedrijven in plaats zelf aan innovatie doen waar de grote bedrijven (logheid) niet meer toe instaat zijn.

Dit maakt investeren in software technologiebedrijven dus ook interessant voor investeerders, ook voor de kortere termijn.

Dat gaat nog járen duren, moet ik hier wel in investeren?

Het systeem CommunityFarming.Online is een ‘’permanente revolutie’’. Er is ontzaglijk veel kennis van landbouw hoe het niet moet, hoe het wel moet. Er is heel veel kennis van modellen, deterministische kennis, over landbouw. Stap één is deze bestaande kennis te vergaren met een doel: het optimaliseren van het bodem—vegetatie systeem.

Een aangesloten boer zal dus bij zijn eerste oogst reeds voordeel hebben bij het systeem, het deterministische systeem op basis van geïntegreerde bestaande kennis.

De boer draagt echter ook bij aan het activeren van (toekomstige) kennisvergaring op basis van probabilistische neurale intelligentie waardoor het systeem permanent verbeterende modellen kan voorstellen.

Dit zijn de kennissystemen van nu en van de toekomst, hier kan geen enkel onderzoeksinstituut of bedrijf tegenop, dit is de kracht van delen.

Maar het is niet zo dat het heel lang duurt voordat dergelijke systemen gaan functioneren.

Wat maakt het bedrijf uniek?

Het unieke is zowel het product zelf als de wijze waarop het in ‘’in de markt’’ zal worden gezet

Het product:

Het commerciële product (de BioCroptimiser) is software dat ‘’BigData’’ omzet in praktische informatie die ingezet kan worden om het producerende systeem grond/gewas economisch te optimaliseren voor de aangesloten landbouwer.  De ‘’BigData’’ wordt gegenereerd door de landbouwer (netwerk van landbouwers) en blijft in hun bezit, de BioCroptimiser software zet deze data om in praktische landbouwinformatie (die via de software in bezit komt van de landbouwer).

CommunityFarming.Online is dus een BigData als een Service Platform – door mensen voor mensen: BigData As A Service, BDAAS, vergelijk S(oftware)AAS, P(latform)AAS, I(nfrastrutucture)AAS.

Dit behelst een paradigma-verschuiving van de markt voor BigData, van de ‘’operators’’ van de grote markt (bedrijfsleven) naar de markt zelf met 7 miljard consumenten.

Klassieke situatie:

BigData (door mensen gemaakt) -> analyse -> informatie in handen van een commerciële operator, of overheid.

Paradigma-verschuiving:

BigData (door mensen gemaakt) -> analyse -> informatie in handen van dezelfde mens die de data genereert.

Deze benadering van deze dienst heeft vandaag geen concurrent.

Deze paradigma-verschuiving is verder op alles toepasbaar waar je als mens mee te maken krijgt, dus absoluut niet gelimiteerd tot landbouw.

Marketing/uitrol:

Het systeem gaat werken door een zichzelf organiserende online community, het model is dus gelijk aan die van iedere andere social media (zoals FaceBook) met als enige verschil dat de waarde de gegeneerd wordt door de community terugkeert bij die community zelf en niet ‘’afgeroomd’’ wordt voor andere (niet transparante) commerciële doelen, zoals bij de meeste social media die platforms ‘’gratis’’ in de markt zetten.

Er zal dus ook betaald moeten worden voor de service (het verdienmodel van CommunityFarming.Online).

Betaling voor online services zal gemeengoed worden, er is een toenemende bereidheid voor online services te betalen, in de wetenschap dat met via een omweg nu al voor de services betaald, om maar te zwijgen over de irritatie die het permanente bestookt worden met advertenties met zich mee brengt.

Hoe gaat CommunityFarming.Online BV geld verdienen?

CommunityFarming.Online gaat geld verdienen middels de verkoop (met onderhouds-contract)  of verhuur van software met een prijs-staffel:

BioCroptimiser-Solo Immature Price W
BioCroptimiser-Solo Mature Price X
BioCroptimizer-Cooperative Immature Price Y
BioCroptimizer-Cooperative Mature Price Z

BioCroptimizer-academic Free
BioCroptimizer-Govern Free
BioCroptimizer-Public Free downloadable for everyone

Op dit moment is het niet mogelijk deze prijzen vast te stellen. Gedacht wordt op dit moment aan een productie-gerelateerde prijsstelling, bijvoorbeeld 1% van de nominale opbrengst van een stuk land. Ook kunnen en zullen er andere prijzen gelden voor achtergestelde gebieden of zelfs voor bepaalde landen/regio’s 0 kosten.

De BioCroptimiser zal vanaf dag één waardevolle informatie bevatten (vergaarde bestaande kennis) maar zal in de loop der tijd kennis toevoegen (BigData effect). Het tempo van kennisvermeerdering zal afhankelijk zijn van het land/regio. De prijsstelling zal dit verschil reflecteren.

Er zal ook verschil worden gemaakt voor ”solo” modules of ”co-operative modules”. Met de laatste zal het mogelijk zijn online co-operaties aan te gaan voor schaalvergroting met behoud van individuele kleinschaligheid.

Er zullen ook modules zonder kosten ter beschikking worden gesteld aan academische instellingen, wellicht ook aan overheden.

Voorts zal een beperkt product ”BioCroptimizer-Public” vrij worden gedistribueerd. deze geeft algemene informatie ”leuk voor de consument”, bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over welke producten rijp zijn in een bepaalde regio. Dit kan dus ook een ”App” worden om online producten van boeren te kopen.

Een commercieel ”bijproduct” kunnen inkomsten uit reclame worden. Echter, we zullen geen gebruik maken van gerichte ”direct marketing” aan de hand van online gedrag. Ook zal niet iedereen kunnen adverteren, hiertoe zal een ballotage gelden.

Wat doet de BioCroptimiser?

De BioCroptimiser berekent een advies dat de combinatie gewas, bodem en markt ecologisch en economisch optimaliseert in een vorm die bruikbaar en toepasbaar is uiteindelijk voor iedere landbouwer op aarde.

Ecologische optimalisatie betekent behoud van bodemkwaliteit, maar ook herstel van bodemkwaliteit. Volgens het VN Millenium rapport is 1/3 van het landbouwareaal wereldwijd of ‘’heavily degraded’’ of ‘’destroyed’’.

Hierdoor is niet alleen de landbouwer een potentiële klant, maar zal het ook zeer grote interesse genereren bij lokale, regionale en nationale overheden alsmede vele NGO’s die zich bezighouden met voedsel voor mensen, weerbaarheid van de ecologie, effecten van klimaatverandering op bodem en vegetatie.

Hoe werkt de BioCroptimiser?

De BioCroptimiser is software dat een via een ‘’model-systeem’’ de werkelijkheid simuleert en optimaliseert. Hierbij is ‘’dat geoptimaliseerd moet worden’’ een transparante doelstelling van de belanghebbenden. Het systeem werkt eigenlijk hetzelfde als weer- en klimaatvoorspellende systeem van het KNMI.

 • Input:
  • Doelstelling (wat moet geoptimaliseerd worden)
  • Een bestaand producerende systeem (model)
  • Economische en wetenschappelijke kennis van dit producerende systeem
  • Data uit het systeem (sensoren, handmatige invoer, algemene data voor een gebied)
 • Verwerking:
  • Deterministische optimalisatie van het systeem
  • Probabilistische optimalisatie van het systeem (neurale intelligentie)
  • Simulatie van de toekomst van het systeem als men ‘’niets doet’’
  • Simulatie van de toekomst van het systeem met optimalisatie
 • Output:
  • Advies wijzigingen van het systeem (gerelateerd aan Doelstelling)
  • Statistiek/zekerheid indicatoren die menselijk ingrijpen toestaan, voorkoming ‘’black-box’’
  • Advies aan landbouwer
  • verbeterd model

Hier ontstaat een ‘’loop’’: het advies leidt tot een aanpassing van het producerende systeem en nieuwe data (input), leidt tot een nieuwe verwerking die weer een nieuwe output geeft (advies)

Belangrijke begrippen van het systeem

 • Het model-systeem: benadering (abstractie) van werkelijke systeem
 • Data/informatie: datgene dat relevant wordt geacht voor het systeem en gemeten kan worden
 • Deterministische benadering: Op A volgt B op basis van natuurkundige wetten
 • Probabilistische benadering: op basis van historische metingen volgt er op A waarschijnlijk B.
 • BigData: datastroom categorieën waarvan nog niet zeker is of die relevante informatie bevatten

BigData is een modewoord geworden, het vat samen datgene wat niet begrepen wordt, maar met ‘’veel data’’ en computers te maken heeft. Ook wij gebruiken het woord BigData systeem, een beetje tegen onze zin in. Dit houdt een gevaar in omdat BigData te pas en te onpas gebruikt wordt en BigData lang niet altijd BigData is.

Wat in ieder geval begrepen moet worden is dat BigData echt ook om kolossalevolumen aan data-punten/wolken gaat. De meeste systemen die zeggen een BigDatasysteem te zijn, zijn dat niet.

Om uit BigData intelligentie te halen is het hele systeem dat boven beschreven staat nodig, anders blijft BigData gewoon wat het is, namelijk wolken van data-punten. Een enkel boerenbedrijf, ook niet een hele grote, kan niet de volumen produceren aan data zodanig dat deze kan worden ingezet om ‘’intelligentie’’ te genereren. Bij BigDatamoet men denken in de orde van Peta-bytes. De essentie van BigData is het volume, een volume dat voldoende hoog is om verbanden van ‘’ruis’’ te onderscheiden. De essentie van BigData is ook om verbanden te helpen vinden die nooit door het menselijke brein gezien zullen worden.

CommunityFarming.Online heeft de ambitie een echt BigData systeem te worden, aangesloten op de wereld van het (klein en middelgrootte) globale landbouwbedrijf en deze door verbinding tot een virtueel zeer grootschalig bedrijf te maken.

Bedrijven hoe groot ook, zullen nooit binnen hun bedrijf een BigData systeem kunnen opzetten omdat die wereld van dat bedrijf te beperkt is en over het algemeen bedrijven niet geneigd zijn te delen. De kracht van BigData kan alleen tot volledige bloei komen door echte informatie/data deling, het delen van data op globale schaal. Bedrijven als Google weten dit al lang. Uit BigData  kan zoveel waarde worden gehaald dat Google alle diensten kosteloos kan aanbieden. Alleen is de dienst die Google levert alleen ‘’honing voor de bijen’’, de waarde die gecreëerd wordt is niet de honing maar is kennis van systemen die Google aanwendt om op een andere manier geld te verdienen.

Wat wij met CommunityFarming.Online beogen is de informatie die ontstaat bij ‘’delen’’ ten goede te laten komen aan diezelfde community die de data genereert. Dat is dan ook de belangrijkste propositie die CommunityFarming.Online aanbiedt aan de markt.

Hoe is ‘’ecologische optimalisatie’’ gedefinieerd?

Ecologische optimalisatie betekent dat bodem en gewas gezond worden of blijven op ‘’eigen kracht’’, dus zonder toevoeging van niet-biologische mesten of verdelgers. In de praktijk kunnen ambivalente situaties optreden. Uiteindelijk zal de beslissing over wat toelaatbaar is in ecologische zin bepaald en gecontroleerd door onafhankelijke kennisinstituten en Europese en mondiale wetgeving al naar gelang waar de BioCroptimiser wordt ingezet. De meest strikte wet zal worden nageleefd.

Hoe is ‘’economische optimalisatie’’ gedefinieerd?

Ecologische optimalisatie betekent dat bodem en gewas gezond worden of blijven op ‘’eigen kracht’’, dus zonder toevoeging van niet-biologische mesten of verdelgers. In de praktijk kunnen ambivalente situaties optreden. Uiteindelijk zal de beslissing over wat toelaatbaar is in ecologische zin bepaald en gecontroleerd door onafhankelijke kennisinstituten en Europese en mondiale wetgeving al naar gelang waar de BioCroptimiser wordt ingezet. De meest strikte wet zal worden nageleefd.