Ferme st. Georges

Ferme st. Georges is een kleine landbouwonderneming in Togo met 18 hectare grond, aangekocht in 2012. Het is een Nederlands privaat initiatief van Hans ten Bergen uit Gouda.

De onderneming is al 6 jaar actief in Togo. Ferme st. Georges heeft ondertussen een stabiele status met plannen om verder te professionaliseren. Op dit moment wordt 10 hectare verbouwd in een cyclus van maïs, maniok en soja, in drie oogsten per jaar.

Bijdragen aan de kwaliteit van de lokale leefomgeving is een van de expliciete doelstellingen van de Ferme st. Georges. Op termijn moet de onderneming zichzelf overbodig te maken. Het einddoel is een lokale bevolking die onafhankelijk een winstgevende onderneming draait.

black-woman-on-market-togo
irrigation-farm-africa

Landbouwonderneming

De onderneming is opgezet als private investering. Het doel is om zelfbeschikking op te bouwen. Zelfbeschikking in Togo betekent voornamelijk het vermogen om zelf grond aan te kopen. Ook is landbouw- en marktkennis nodig om optimaal commercieel te produceren en een vermogen op te bouwen.

Ferme st. Georges werkt met een Togolose partner. Deze partner had geen agrarisch opleiding, maar heeft van Ferme st. Georges een korte opleiding gekregen. Nu managet de partner de landbouwonderneming in ruil voor 50% van de grond en een klein vast inkomen. Aanvullend inkomen komt uit de winstdeling.

De locatie

Ferme st. Georges is gevestigd in het kleine dorpje Boga, waar zo’n 300 mensen wonen. Het dorp bestaat uit lemen huizen met golfplaten daken. Er is geen elektriciteit. Boga is 60 kilometer verwijderd van Lomé, de hoofdstad van Togo. De dichtstbijzijnde plaats met enige voorzieningen is Agbélouvé, 13 kilometer van Boga.

Deze locatie is zorgvuldig gekozen door Ferme st. Georges. Er is rekening gehouden met de bereikbaarheid vanuit Lomé, de politieke omgeving en tribale verhoudingen. Ook de kwaliteit van de grond is belangrijk. De vruchtbare grond rond Boga is een gezonde voedingsbodem voor de verschillende gewassen.

Er is voldoende water op 22 meter diepte. Er moest wel door 6 meter basalt geboord worden voordat het water bereikbaar was. Dankzij deze permanente bron van water zijn drie oogsten per jaar mogelijk.

Uitdagingen

Momenteel spelen derden partijen nog een grote rol in de onderneming van Ferme st. Georges. Een partij levert arbeid, oogst en brengt producten naar de markt. Ze bepalen ook het programma van teelt. Dit betekent dat er veel afdracht van gelden is.

Dit is momenteel een groot probleem voor de Afrikaanse landbouwer. Hij is afhankelijk van derden die grond bezitten en bepalen wat er verbouwd wordt. Deze partijen zijn vaak goedbedoelende NGO’s en steunprogramma’s vanuit wereldvoedselorganisaties.

Als de lokale bevolking een duurzaam bestaan wil opbouwen, zullen ze hoe dan ook onafhankelijk moeten worden van deze derde partijen. Daarom moet de lokale landbouw ingericht worden op een manier die lokale kapitaalopbouw mogelijk maakt. Hulp van derden en subsidies is goed voor de opbouwfase, maar uiteindelijk moet de afhankelijkheid worden afgebouwd.

Community Farming•Online

Om het proces economisch en commercieel te optimaliseren is veel kennis nodig. Community Farming•Online gaat de kennisbehoeften analyseren. In eerste instantie wordt gezocht naar de belangrijkste kennis die momenteel ontbreekt. Het doel is om de nodige kennis systemisch te verkrijgen en verdelen.

Het zal niet makkelijk zijn om de kennis beschikbaar te stellen voor de lokale land- en tuinbouw. De grote uitdaging is het bedenken van simpele oplossingen die werken met weinig middelen. High-tech is in Boga geen optie. Daarom staat Community Farming voorop, ‘Online’ kan misschien later volgen.

vegetables-africa