Hortus Populus

Hortus Populus is de pluk- en oogsttuin in Bodegraven. Het is het bewijs dat lokaal voedsel kan worden geteeld op grote schaal – ook in het veenweidegebied. Er is vraag naar lokale groenten. Restaurants en gewone inwoners kopen hier gezonde ecologische producten van eigen bodem.

De tuin moet dan ook producten van goede kwaliteit leveren, betrouwbaar zijn in haar levering en economisch gezond zijn. Nu kan dat alleen nog maar door met veel vrijwilligers te werken.

Ander verdienmodel

Er is sowieso sprake van een ander verdienmodel dan in de gangbare landbouwproductie. Niet alleen opbrengst, maar ook sociale verbindingen, lokale economie en verbetering van de ecologische balans wegen mee. Ook een betere gezondheid (eten zonder bestrijdingsmiddelen en een smaakvol en gevarieerd hoofdzakelijk vegetarisch menu) en verminderde voedselverspilling zijn belangrijke winst.

Natuurlijk evenwicht

In een tijdsbestek van drie jaar willen we aantonen dat onze verwachtingen uitvoerbaar zijn. In de voorbeeldtuin heeft 5 jaar lang een optimale grondbewerking plaatsgevonden. Daardoor is de bodemkwaliteit van het voormalige weiland sterk verbeterd en is het natuurlijk evenwicht (vrijwel) hersteld. De opbrengst van gewassen is aanzienlijk hoger dan in de eerste jaren. De oogstzekerheid is toegenomen en de kwaliteit van primaire en bewerkte producten is hoog.

In het stuk weiland dat drie jaar in productie is en waar meer commerciële groenten worden geteeld, is zichtbaar dat ook op meer grootschalige wijze ecologische en permacultuurprincipes leiden tot een economisch rendabele productie. Daarnaast is een organisatiestructuur ontstaan waarin het mogelijk is om te leren van eigen ervaring. Door te registreren “wat er in gaat en wat er uit komt” en dat te koppelen aan de eigen handelingen, plus weersomstandigheden, etc. ontstaat een positieve leeromgeving die leidt tot hogere kwaliteit.

Van bodem tot bord

De organisatiestructuur is ook ontwikkeld op het gebied van de inzet van arbeid van zowel vrijwilligers als van mensen die via de sociale dienst een werkplek krijgen aangeboden. En een lokaal netwerk voor het afzetten van de producten is zodanig opgebouwd dat de ketens tussen bodem en bord kort en transparant zijn.

Experimenteren met groenten

Omdat het project een voorbeeldfunctie heeft, is ook de communicatie van groot belang. Educatie over allerlei aspecten rondom het functioneren van de tuin en de natuur wordt breed neergezet. Proeven en experimenteren met nieuwe groenten en recepten zal het plezier in een ander, gezonder eetpatroon versterken.

Informatie en ervaring delen moet niet alleen beschrijvend, maar vooral kwantitatief zijn zodat de arbeid zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingezet. Een ander voedselsysteem dat voor een deel lokaal is opgezet, moet ook op langere termijn uitvoerbaar blijven.